ระบบรีดตะกอน (Dewatering) - รับวางระบบบำบัดโรงงาน, รับออกแบบระบบบำบัดโรงงาน, รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระบบรีดตะกอน (Dewatering)



ระบบรีดตะกอน (Dewatering)




Dewatering Technology มีหลากหลายวิธีในการกระบวนการรีดน้ำเพื่อการกำจัดตะกอนสลัดจ์

 

สิ่งที่พบได้ในระบบทั่วไป

- ระบบที่ซับซ้อน

- มีราคาสูง

- ความยุ่งยากในการจัดการ

 

แต่ถุงกักตะกอน เป็นกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องใช้ระบบกลศาสตร์ที่มีความซับซ้อน และประหยัดค่าใช้จ่าย

เทคโนโลยีสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายสำหรับการใช้ในงานระบบที่มีขนาดใหญ่และระบบขนาดเล็ก

เทคโนโลยีที่ง่ายในการกำจัดของเสียที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือการได้ผลกำไรจากการได้กลับคืนมาของของแข็งที่มีคุณค่า

- ถุงกักตะกอนเป็นการผลิตของสิ่งทอด้วยวิศวกรรมการออกแบบที่พิเศษสำหรับกระบวนการรีดน้ำ

- อัตราการไหลสูงช่วยให้วัสดุเหลืออยู่ในถุงกักตะกอน

- ถุงกักตะกอนถูกประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเย็บตะเข็บพิเศษ ที่ทนต่อความดันได้ในระหว่างการดำเนินการสูบน้ำเข้ามา

 

ระบบการรีดน้ำด้วยถุงกักตะกอน จะสูบตะกอนสลัดจ์เข้ามาในระบบ ของเหลวจะถูกระบายออกมาจากถุงกักตะกอนที่มีอนุภาคของแข็งติดอยู่ภายใน ต้องมีการสูบตะกอนสลัดจ์เข้าไปซ้ำจนกว่าถุงกักตะกอนจะเต็ม ในที่สุดของแข็งก็จะกลายเป็นวัสดุที่แห้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับการขนส่งและการกำจัด

- มีปริมาตรการบรรจุสูง

- มีประสิทธิภาพในการรีดน้ำ และลดพื้นที่ใช้งาน

- ความคุ้มค่าในการลงทุน

- ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่พิเศษ


 

 


ระบบการรีดน้ำด้วยถุงกักตะกอน, Dewatering Technology, การกำจัดตะกอนสลัดจ์, ถุงกักตะกอน, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการรีดน้ำด้วยถุงกักตะกอน