อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Equipment) - รับวางระบบบำบัดโรงงาน, รับออกแบบระบบบำบัดโรงงาน, รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Equipment)อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Equipment)ฝาถัง Tank Cover - ABS
ซึ่งเป็นพลาสติกทางวิศวกรรมมีความแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน เปิด-ปิดสะดวก ง่ายต่อการดูแลรักษาพลาสติกมีเดีย (Plastic Media)พลาสติกมีเดีย (Plastic Media) หรือตัวกลางพลาสติก เป็นหนึ่งในอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม พลาสติกมีเดีย (Plastic Media) นี้ทำหน้าที่เปรียบเหมือนแหล่งพักอาศัยให้กับแบคทีเรียภายในระบบบำบัดน้ำเสียได้เกาะอาศัย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มระยะเวลาและปริมาณขอบแบคทีเรีย ซึ่งจะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้มีปริมาณลดลง ตัวกลางพลาสติก นี้ ยังป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเหล่านี้หลุดออกมาพร้อมน้ำเสีย ที่ผ่านการบำบัดแล้วอีกด้วยข้อต่ออ่อน Aqua Flexข้อต่ออ่อน Aqua Flex ป้องกันปัญหาท่อแตก ป้องกันปัญหาท่อแตก ใช้สำหรับป้องกันท่อระบายน้ำแตก สาเหตุจากการทรุดตัวของพื้นดิน หรือโครงสร้างอาคารยุบตัวลงหัวเชื้อเร่งบำบัดน้ำเสีย Aqua Seedหัวเชื้อเร่งระบบบำบัดอาควาซีด สำหรับใช้ในถังบำบัด เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณจุลชีพ ภายในถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นวิธีการเร่งการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ