Category Archives: ระบบบำบัดน้ำ

บริการให้คำปรึกษาออกแบบ และแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างใหม่หรือระบบบำบัดน้ำเสียเก่าที่มีปัญหา ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และสำนักงานต่างๆ

/ กรกฎาคม 26, 2018/ ระบบบำบัดน้ำ

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) – บริการให้คำปรึกษาออกแบบ และแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างใหม่หรือระบบบำบัดน้ำเสียเก่าที่มีปัญหา ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และสำนักงานต่างๆ – บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ ปล่องระบายอากาศต่างๆ

Read More

รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบรีไซเคิลน้ำ, ก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารในลักษณะต่างๆ

/ กรกฎาคม 26, 2018/ ระบบบำบัดน้ำ

รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบรีไซเคิลน้ำ, ก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารในลักษณะต่างๆ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร, ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงเรียน, ระบบบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัย, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล,

Read More

รับวางระบบบำบัดน้ำเสีย, รับวางระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับออกแบบและ บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

/ กรกฎาคม 26, 2018/ ระบบบำบัดน้ำ

รับวางระบบบำบัดน้ำเสีย, รับวางระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับออกแบบและ บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบรีไซเคิลน้ำ, ก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารในลักษณะต่างๆ เช่น บริการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านเร

Read More

รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน และ รับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

/ กรกฎาคม 26, 2018/ ระบบบำบัดน้ำ

รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน และ รับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ บริการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิต รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศให้

Read More

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร, ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์, ระบบบำบัดน้ำเสีย

/ กรกฎาคม 19, 2018/ ระบบบำบัดน้ำ

ระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งออกเป็น 6 แบบ ดังนี้ 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ซึ่งแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ 3 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคัลเททีฟ

Read More

รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

/ กรกฎาคม 19, 2018/ ระบบบำบัดน้ำ

รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน และ รับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ บริการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิต รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศให้

Read More

รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน และรับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

/ กรกฎาคม 19, 2018/ ระบบบำบัดน้ำ

ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในอาคารสำนักงาน, โรงงาน, โรงอาหาร, โรงพยาบาล และ โรงชำระล้างต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม, รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน และ รับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รับทำการสำรวจระบบบำบัดน้

Read More